27 Mar 2024

News

Stephanie Roiko

HIAP hakee johtajaa

HIAP Suomenlinna. Photo by Tuomas Laasanen.

(Information and instructions in English)

Nykyisen pitkäaikaisen johtajan siirtyessä toiseen toimeen HIAP (Helsinki International Artist Programme) hakee näkemyksellistä ja kyvykästä johtajaa vastaamaan organisaation operatiivisesta toiminnasta ja taloudesta sekä strategiasta ja laajasta yhteistyötoiminnasta.

Toivomme sinulta vahvaa residenssitoiminnan tai taiteen toimialan tuntemusta, johtamiskokemusta sekä kykyä edistää yhteistyöverkostoja kansainvälisesti ja kotimaassa. Johtajan tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi ajalle 1.8.2024–31.7.2029, minkä jälkeen tehtävässä on mahdollisuus jatkoon.

HIAP on Suomen johtava residenssiorganisaatio ja merkittävä toimija kansainvälisellä residenssikentällä. HIAP:n toiminnan pääpaino on Suomenlinnassa ja Kaapelitehtaalla järjestettävissä taiteilijaresidensseissä, jotka tarjoavat taiteilijoille ja muille taiteen alan ammattilaisille aikaa, tilaa ja tukea luovaan työskentelyyn vuorovaikutuksessa paikallisen taidekentän kanssa.

HIAP:n ohjelmatoiminnan ytimeen kuuluvat myös kansainväliset yhteistyöhankkeet, joiden puitteissa tehdään pitkäjänteistä taiteellista sisältötyötä. Viime vuosien tärkeitä teemoja ovat olleet ekologisuus, kollegiaalisuus ja oppiminen. Merkittäviä hankkeita ovat olleet mm. Post-Fossil Transition (yhteistyössä Mustarindan kanssa), Gwangjun biennaalin näyttelypaviljonki sekä Ukraine Solidarity Residencies -hanke.

HIAP:ssa työskentelee vakituisessa työsuhteessa 2 henkilöä, minkä lisäksi yhdistyksessä työskentelee osa-aikaisia ja määräaikaisia työntekijöitä.

TEHTÄVÄNKUVA

Johtajan työnkuva on laaja-alainen. Vastuisiin kuuluvat mm:

 • Nykyisen rahoituksen ja varainhankinnan vastuutehtävät (hakemukset, raportointi) ja uusien rahoitusmallien kehittäminen.
 • Toimintasuunnitelmien laatiminen, toiminnan johtaminen strategian ja mission mukaisesti sekä pitkän tähtäimen strateginen suunnittelu yhdessä hallituksen kanssa.
 • Vastuu yhdistyksen taloudesta ja taloudenpidon järjestämisestä.
 • Henkilöstöjohtaminen ja residenssitoiminnan kehittäminen tiiviissä yhteistyössä koko henkilöstön kanssa.
 • Viestinnän kokonaiskuvasta vastaaminen.
 • Uusien projektien ja aloitteiden kehittäminen sekä kansainvälisten ja kotimaisten verkostojen ja yhteistyökumppanuuksien edistäminen.
 • Residenssitoimintaan liittyvän asiantuntemuksen kerryttäminen, relevantteihin tapahtumiin (konferenssit, seminaarit) osallistuminen.
 • Yhdistyksen vuosikokousten valmistelu sekä toiminnan säännöllinen raportointi hallitukselle.

JOHTAJANA PÄÄSET:

 • Kehittämään merkittävää suomalaista ja kansainvälistä residenssialan toimijaa.
 • Toimimaan kansainvälisen taidekentän nykytaiteen kentän näköalapaikalla.
 • Työskentelemään asiantuntevan ja kollegiaalisen työyhteisön kanssa sekä toimimaan monimuotoisen monipuolisen residenssiyhteisön kanssa rikkaassa vuorovaikutuksessa.
 • Työskentelemään Suomenlinnan maailmanperintökohteen erityislaatuisissa historiallisissa tiloissa ja ympäristössä.
 • Työskentelemään joustavien työaikojen puitteissa (osittainen etätyö mahdollista).

EDELLYTÄMME SINULTA:

 • Vähintään viiden vuoden työkokemusta taiteen ja kulttuurin kansainväliseen toimintaan liittyvistä tehtävistä.
 • Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.
 • Monipuolista osaamista johtamisesta sekä hyvää vuorovaikutusosaamista.
 • Vahvaa taiteen toimialan tai residenssitoiminnan tuntemusta.
 • Kokemusta yksityisen tai julkisen organisaation pitkäjänteisestä taloudenpidosta.
 • Erinomaista englannin kielen taitoa.

TOIVOMME SINULTA:

 • Laajaa kansainvälistä residenssitoiminnan tuntemusta ja verkosto-osaamista.
 • Kattavaa suomen kielen taitoa.
 • Kokemusta monipuolisesta sidosryhmätyöstä sekä verkostoja suomalaisiin ja kansainvälisiin taide- ja -kulttuurialan ammattilaisiin ja toimijoihin.
 • Näyttöä henkilöstöjohtamisesta sekä taloushallinnon osaamista.
 • Kiinnostusta varainhankinnan kehittämiseen ja laajentamiseen.
 • Kokemusta organisaation ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden edistämisestä.

Työ sisältää matkustamista. HIAP priorisoi ekologista matkustamista maa- tai meriteitse.

PALKKA JA TYÖAIKA

Tehtävä on kokoaikainen ja alkaa 1.8.2024. Tehtävästä maksettava palkka on 3850 euroa kuussa. Palkkaa on mahdollisuus tarkistaa ylöspäin rahoituksen niin salliessa ja uuden rahoituksen hankkimiseen liittyvät kannustimet ovat neuvoteltavissa.

TIETOA HIAP:STA

HIAP:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat vieraanvaraisuus, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys ja dialogisuus. HIAP pyrkii strategiansa mukaisesti edistämään yhdenvertaisuutta, diversiteettiä ja oikeudenmukaisuutta.

HIAP:n toimisto sijaitsee Suomenlinnassa. Toimisto ei ole liikkumisesteetön, ja Suomenlinna on osin haasteellinen paikka liikkua. Osittainen etätyö on mahdollista. Organisaation työkielet ovat englanti ja suomi.

Toivomme eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia ja erilaisista taustoista tulevia hakijoita, jotka täyttävät tehtävän osaamisvaatimukset. Käsittelemme kaikki hakemukset luottamuksellisesti.

NÄIN HAET

Lähetä meille noin yhden sivun mittainen hakemus, jossa kuvailet, miksi haet tätä tehtävää ja mitkä olisivat vahvuutesi tehtävän hoitamisessa. Nimeä hakemukseen henkilö tai henkilöt, joilta voimme kysyä sinusta.

Toimita hakemus ja ansioluettelosi yhtenä PDF-tiedostona viimeistään 16.4.2024 klo 24 Suomen aikaa osoitteeseen recruitment@hiap.fi. Lisää sähköpostin otsikkoriville “HIAP Johtaja 2024” ja nimeä PDF-tiedosto muotoon Sukunimi_Etunimi.

Haastattelut tehtävään järjestetään huhti- ja toukokuussa 2024. Valinta pyritään tekemään toukokuun 2024 loppuun mennessä.

Jatkoon valittuja hakijoita pyydetään toimittamaan myöhemmin ilmoitettava ennakkotehtävä. Haastatteluihin valittaville hakijoille toimitetaan lisätietoa haastattelusta etukäteen. Haastattelijoina toimivat HIAP:n hallituksen jäsenet ja henkilökunnan edustaja. Haastatteluista voidaan järjestää useita kierroksia.

Lisätietoja tehtävästä antaa alla olevien aikojen puitteissa:
Hallituksen puheenjohtaja
Petri Ruikka
+358 44 5505078

Yhteydenotot puhelimitse:
To 4.4. kello 13.00–15.00
To 11.4. kello 13.00–15.00