3 Dec 2018

Events

LIMITS

13-28 February, HIAP Gallery Augusta

We are a group of artists working individually. However, in our joint exhibition Limits the works are intertwined by the themes of limits, liminality and limitations. We are dealing with these themes from a material, philosophical, psychological, and social perspective. Jukka Hautamäki and Roberto Pugliese are interested in possibilities and limitations of digital communication when addressing current social issues. In her work Sirpa Jokinen is dealing with the concept of transference. In Sanna Sarva’s work she opens up reactions and obsessions caused by facing the liminality of our lives. Kari Yli-Annala’s work focuses on the circumstances and conditions that support life.

 

Welcome to the opening on Friday, Feb 12th at 18:00!

 

The alternative soundtrack for Peristasis II by Kari Yli-Annala at 19:45.

Starting at 20:00 electroacoustic music performed by

Lauri Hyvärinen

Andrea Mancianti – Roberto Pugliese

 

The exhibition is open from Tue to Fri 11:00 – 16:00 and on the weekends 12:00 – 17:00.

Artists and works:

MFA, sound and media artist Jukka Hautamäki (b. 1971 FI) lives and works in Helsinki, FI / London, UK. Hautamäki works with found materials, electronics, sound, light and video. He places everyday objects and materials into new contexts and forms. The works are often presented in the form of a media installation.

 

Roberto Pugliese (b. 1980 IT) is a media artist and researcher based in Helsinki. He holds a M.Phil. from TCD Dublin (2009) and a D.Sc. (Technology) from Aalto University (2015). His work consists of compositions, installations and performances and is often concerned with memories, the concept of interface and based on the augmentation of physical media. By collecting, processing and coupling found sounds and visual material, he works toward a common language among visual and sonic imageries. His installations often use sound and its transformation to establish alternative relations between the visitor and the space.

 

Flow-Flawed comments on the topic of immigration and asylum seeking visualizing the on-going flow of discussion about it. Streams of “water” are made of words extracted real-time from twitter feeds using hashtag such as #refugeecrisis and #immigration. New concepts are merging and emerging from the texts (tweets), comfortably from far away.

 

Sirpa Jokinen (b. 1962 FI) holds a BFA from the Finnish Academy of Fine Arts (1987) and a MFA from the San Francisco Art Institute (1999). Her installation works are experiments to find alternative ways to reproduce sound, they are searches for literal reference and collecting sculptural environments. Her sound works are based on field-recordings. They are about human presence through narration in an acoustical space and the soundscape in this situation.

 

Conversation with plants part II is a sound installation of Sirpa Jokinen made as a collaboration with actor Pekka Heikkinen. The voice of the monomaniac conversation is heard from a flower pot which operates as an acoustic space. The speech reveals a transference in the way the caretaker of the plants is addressing them. A man projects his own hopes and fears to the other making plants seem human.

 

MFA, MA, Sanna Sarva (b. 1964 FI) graduated from the Finnish Academy of Fine Arts (1998) and the Aalto University (2013). In her artistic practice she has been working with concepts of identity, language, power and perishableness. She uses photographs, text, objects and space. Her works are often site-specific.

 

Imitatio; Introite (2016)

Museums are giving up their walls. I am replicating them.

In Gallery Augusta I am showing copies of two gallery walls in the Serlachius residency, an exact replica of part of the exhibition I had in Mänttä: on the walls I have letters between the sculptor Emil Wikström and the industrialist Gösta Serlachius discussing the planning of the Serlachius family grave, the Heraclitus’ quotation, admired by Wikström, criticizing hypocrisy, unused postcards from a Nice War Memorial that made impression on Serlachius, and a photograph of the grave itself.

 

MFA (The Finnish Academy of Fine Arts, 1998) Kari Yli-Annala’s (b. 1965 FI) works are about time, memory and forgetting. Yli-Annala´s artistic practice consists of one-channel works of moving image, installations and experimental live art.

 

The theme of the installation Peristasis II: Limits is the human experience of the circumstances that produce life and that happen as results of the molecular change between different materials and systems. It is an expanded version of the installation Peristasis shown in Gallery Fish, Helsinki, in 2015. The work is shown without sound but during the announced times it is possible to hear it with a special soundtrack.

Event:

HARHAMA, A READING, PART I, Feb 12th

by Kari Yli-Annala

Irmari Rantamala aka Algot Untola aka Maiju Lassila was a Finnish writer shot dead in May 1918 while being transported to Suomenlinna prison camp by the White troops in Finnish civil war. During the opening day of Limits I will read the 19 chapters from the first part of his ”anti-novel” Harhama (1990) in every full hour between 0:00 – 18:00.

The structure of my reading performance is based on the chance operation method by John Cage. I have drawn an 18-square grid on the map of Susisaari. The place for the beginning and the end of the performance (1st and 18th chapter) is Galleria Augusta but the other chapters will be read in locations defined by a series of chance operations. The reading of the second part of Harhama will happen on May 21st, the day Rantamala was killed.

 

Seminar:

SYSTEMS II, Feb 18th 

Systems II takes place in Gallery Augusta Suomenlinna. The seminar will be focusing on systems and systematic methods in artistic practice in the fields of fine art and literature. The Seminar is a co-operation between HIAP and the Finnish Academy of Fine Arts.

 

The schedule and the speakers:

Opening words Sanna Sarva and Kari Yli-Annala at 12:30

Juri Joensuu at 12:40

Tuomo Rainio at 13:20

Oliver Whitehead at 14:00

Coffee Break at 14:40

Closing discussion at 15:00

 

Actor Pekka Heikkinen will start performance Conversation with Plants at 15:30. Oliver Whitehead‘s poem performance will follow at 16:00.

***

RAJAT

13. – 28. helmikuuta, 2016, HIAP Galleria Augustassa

 

Olemme itsenäisiä taiteilijoita, jotka työskentelevät yhdessä projektiluonteisesti. Näyttelyssämme, Rajat, esitämme valikoiman teoksia, joiden tematiikka punoutuu rajojen, rajallisuuden ja rajoitusten kysymyksiin. Jukka Hautamäki ja Roberto Pugliese ovat kiinnostuneita digitaalisen kommunikaation mahdollisuuksista ja rajoituksista käsiteltäessä ajankohtaisia sosiaalisia kysymyksiä. Sirpa Jokinen keskittyy työssään transferenssin käsitteeseen. Sanna Sarva avaa elämän katoavuuden aiheuttamia reaktioita ja obsessioita, ja Kari Yli-Annala pohtii teoksessaan elämälle otollisen materiaalisen maailman olosuhteiden rajoituksia ja ehtoja.

 

Tervetuloa avajaisiin perjantaina 12. helmikuuta klo 18:00!

 

Kari Yli-Annala soittaa vaihtoehtoisen soundtrackin Peristasis II klo 19:45.

 

Klo 20:00 alkaen elektroakustista musiikkia soittavat:

Lauri Hyvärinen
Andrea Mancianti – Roberto Pugliese

Näyttely on avoinna ti-pe 11:00 – 16:00 ja viikonloppuisin 12:00 – 17:00.

Taitelijat ja teokset:

KuM (Kuvataideakatemia, 2014) Jukka Hautamäki (FI, s. 1971) työskentelee monimediallisesti (ääni, valo, elektroniikka, liikkuva kuva), tutkien ihmisen, ekologian ja teknologian välisiä suhteita. Ääni ja kuva(llisuus) tukevat kokonaisuutta, joka on usein installaatiomainen. Teoksissa arkipäiväiset materiaalit löytävät uusia merkityksiä ja muotoja.

 

TkT, FM (TCD Dublin, 2009, Aalto-yliopisto, 2015) Roberto Pugliese (IT, b. 1980) on Helsingissä asuva mediataiteilija ja tutkija. Hänen työskentelynsä käsittää sävellyksiä, installaatioita ja performansseja ja perustuu fyysisen median laajennuksiin. Hän on kiinnostunut muistoista ja liittymän käsitteestä. Keräämällä, prosessoimalla ja yhdistämällä löydettyjä ääniä ja visuaalista materiaalia Pugliese pyrkii kohti visuaalisen- ja äänimaailman yhdistettyä kieltä. Hän käyttää työskentelyssään usein ääntä ja sen transformaatioita luodakseen vaihtoehtoisia suhteita katsojan ja tilan välille.

 

Hautamäen ja Pugliesen mediainstallaatio Flow-Flawed kommentoi käynnissä olevaa sosiaalisen median maahanmuuttokeskustelua. Twitterissä poimituista sanoista (esimerkiksi hashtagit #pakolaiskriisi #maahanmuutto) muodostuu vesiputousta muistuttavia virtauksia. Sanoista syntyy uusia asiayhteyksiä ja merkityksiä.

 

Sirpa Jokinen (FI, s. 1962) on valmistunut Kuvataideakatemista (päästötodistus, 1987) ja Franciscon taideinstituutista (TaM, 1999). Sirpa Jokisen installaatioteokset ovat kokeiluja löytää erilaisia tapoja toistaa ääntä, etsintöjä kirjallisiin viittauksiin ja veistoksellisten ympäristöjen kokoamista.

Ääniteokset perustuvat kenttä-äänityksiin. Niissä tallentuu ihmisen läsnäolo akustisessa tilassa kerronnan kautta, vallitsevassa äänimaisemassa.

Sirpa Jokisen ääni-installaatio Keskusteluja kasvien kanssa osa II, on syntynyt yhteistyössä näyttelijä Pekka Heikkisen kanssa. Teoksen monomaaninen keskustelu kuullaan kukkaruukusta, joka toimii akustisena tilana. Puhe paljastaa transferenssin kasvienhoitajan tavassa puhua kasveilleen. Ihminen siirtää omat toiveensa ja pelkonsa toiseen inhimillistäen kasvit.

 

KuM, TaM (Kuvataideakatemia, 1998, Aalto-yliopisto, 2013) Sanna Sarva (FI, s. 1964) on taiteellisessa työskentelyssään käsitellyt identiteettejä, kieltä, valtaa, katoavuutta ja sen kohtaamista. Teokset sisältävät usein esineitä, tekstiä ja valokuvia, ja ne ovat suhteessa esityistilaansa sekä tilallisessa että konseptuaalisessa mielessä.

Museot luopuvat seinistään. Minä teen niistä kopioita.

Tuon Galleria Augustaan Serlachius Museoiden residenssin galleriasta kopioimani kaksi seinää, joille ripustan osan teoskokonaisuudestani juuri sellaisena kuin se oli Mäntässä. InstallaationiImitatio; Introite sisältää seinien lisäksi kuvanveistäjä Emil Wikströmin ja teollisuusmies Gösta Serlachiuksen kirjeenvaihtoa Serlachiuksen sukuhaudan suunnittelusta, Wikströmin ihaileman tekopyhyyttä kritisoivan lainauksen Herakleitokselta, kulkemattomia postikortteja Serlachiukseen vaikutuksen tehneestä Nizzan kaatuneiden muistomerkistä ja valokuvan itse monumentista.

KuM (Kuvataideakatemia, 1998) Kari Yli-Annalan (FI, s. 1965) teokset käsittelevät aikaa, muistia ja unohtamista. Yli-Annalan taiteellinen tuotanto koostuu yksikanavaisista liikkuvan kuvan teoksista, installaatioista ja performatiivisista kokeellisista esityksistä.

 

Peristasis II: Limits -installaation aihe on inhimillinen tieto ja kuvittelu eri systeemien välillä tapahtuvan molekulaarisen vaihdon tuloksena syntyvistä elämän mahdollistavista olosuhteista ja materiaaleista. Teos on laajennettu versio Galleria Fishissä vuonna 2015 esillä olleesta teoskokonaisuudesta. Teos esitetään ilman ääntä mutta näyttelyn kestäessä erikseen ilmoitettuna aikana on mahdollista kuulla myös sitä varten tehty erillinen ääniraita.

Tapahtuma:

 HARHAMA, LUENTA, OSA I, 12. helmikuuta

Kari Yli-Annala

 

Irmari Rantamala alias Algot Untola alias Maiju Lassila oli suomalainen kirjailija, joka ammuttiin kuoliaaksi toukokuussa 1918 valkoisten kuljettaessa häntä Suomenlinnan vankileirille. Rajat-näyttelyn avajaispäivänä luen ääneen hänen ”anti-romaaninsa” Harhama (1909) ensimmäiset 19 lukua tasatunnein alkaen keskiyöllä ja jatkuen kello kuuteen iltapäivällä.

Lukemisperformanssini rakenne perustuu John Cagen sattumaoperaatioihin. Jaan Susisaaren 18-ruutuisen ruudukkoon, jossa ensimmäinen ja viimeinen luenta tapahtuu Galleria Augustassa, muiden lukemispaikkojen sijainnin määräytyessä sattumaoperaatioiden kautta. Harhaman toisen niteen luennan teen Rantamalan kuolinpäivänä 21.5.

Seminaari:

SYSTEMS II, 18. helmikuuta

 

Systems II järjestetään Gallery Augustassa 18.2 klo 12:30. Seminaari keskittyy taiteellisten käytäntöjen systeemeihin ja systemaattisiin metodeihin niin kuvataiteessa kuin kirjallisuudessa. Seminaari on järjestetty yhteistyössä HIAPin ja Kuvataideakatemian kanssa..

 

Puhujat ja aikataulu:

Avaussanat Sanna Sarva ja Kari Yli-Annala klo 12:30

Juri Joensuu klo 12:40

Tuomo Rainio klo 13:20

Oliver Whitehead klo 14:00

Kahvitauko klo 14:40

Loppukeskustelu klo 15:00

 

Näyttelijä Pekka Heikkinen aloittaa esityksen Keskustelu kasvien kanssa klo 15:30. Oliver Whiteheadin runoperformanssi alkaa klo 16:00.