7 Feb 2019

Events

Post-Fossil Transition Project: Learning Circle 1/2019 – Lakiesitys hiilen energiakäytön kieltämisestä ääneen luettuna

Kuva: Kivihiilivoimala Helsingissä / Tammikuu 2019

Suomen hallitus on päättänyt, että kivihiilen käyttö kiellettäisiin energiantuotannossa vuonna 2029. Tilaisuudessa kuullaan lakiesitys hiilen energiakäytön kieltämisestä ääneen luettuna, jonka jälkeen keskustellaan aiheesta. Lakiesityksen lukee ääneen taiteilija/dramaturgi Sinna Virtanen.

Hallituksen lakiesityksen asettama takaraja kivihiilestä luopumiselle on 2029, joka on muutaman vuoden aikaisempi kuin Suomen ilmastopaneelin asettama tavoitevuosi 2035. Useat järjestöt ja kansalaisliikkeet vaativat vielä tätä nopeampia muutoksia. Tämä keskustelu pyrkii tarttumaan niihin konkreettisiin, materiaalisiin muutoksiin joita yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa on tapahduttava, että ilmastopäästöt saadaan aidosti pienenemään tavoitteiden mukaisesti.

Hallituksen asetuksen määrittämä kunnianhimoinen aikaraja on johtanut siihen, että Helsingissä kivihiili suunnitellaan korvattavaksi lähes yksinomaan biolämpölaitoksilla. Koska muuhun käyttöön kelpaamattomia metsäteollisuuden sivuvirtoja ei juurikaan ole käytettävissä lämmöntuotantoon, johtaa siirtyminen biolämpöön suurella todennäköisyydellä päästöjen kasvuun ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta oleellisella aikavälillä.

Kivihiilen energiakäytön kieltäminen on esimerkki hyvää tarkoittavasta ilmastotoimesta, joka kuitenkin voi puutteellisten systeemitason ymmärryksen takia voi johtaa päinvastaiseen lopputulokseen.

Hallitus ei perustele lakiesitystä ensisijaisesti sen tuottamilla päästövähennyksillä, vaan symboliarvolla kansainvälisessä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Lukemalla lakiesitystekstin ääneen, pyrimme nostamaan esiin ilmastonmuutoksen torjumisen symboliset tasot ja tarkastelemaan niitä energiantuotannon biofysikaalisten ja materiaalisten edellytysten valossa. Tavoitteena on keskustella siitä, millaisia vaikutuksia erilaisilla päästövähennysaikatauluilla ja keinoilla on yhteiskunnallisen ja kulttuurisen todellisuutemme materiaaliseen perustaan.

Keskustelu pohjaa osaltaan BIOS-tutkimusyksikön yhdessä energia-alan asiantuntijoiden kanssa laatimaan tiekarttaan, joka esittää vaihtoehtoja tähän siirtymällä hiilestä suoraan polttamatta tuotettuun päästöttömään energiateknologiaan. Tutkimusryhmästä osallistuvat keskustelutilaisuuteen Antti Majava ja Paavo Järvensivu.

Tilaisuus on osa HIAP- ja Mustarinda-taiteilijaresidenssien yhteistä hanketta, jossa kehitetään jälkifossiiliseen tulevaisuuteen valmistautuvia toimintamalleja. Hanketta tukee Koneen säätiö.

Paikka: Eläintarhan huvila, Eläintarhantie 14
Aika: Perjantai 8.2, klo 14-16

Linkkejä:
– Lakiesitys: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fade67cc-4fe8-433b-9ff7-dd89f1c839d8
– BIOS tilaisuus: https://bios.fi/tiekartta-hiilineutraaliin-kaukolampoon-helsingissa-julkistustilaisuus-11-12-2018-lataa-materiaalit/