6 Oct 2020

Events

Environmental crisis – from words to deeds in the field of art (seminar in Finnish)

The environmental crisis is also a crisis of the artworld, requiring concrete action instead of mere words. The contemporary art organisations Frame Contemporary Art Finland, IHME Helsinki, Mustarinda and HIAP – Helsinki International Artist Programme are holding an open, free, one-day webinar Environmental Crisis – From Words to Deeds in the Field of Art on 19 November 2020.

The seminar will ask: How can we reduce climate emissions in the field of art? What can an individual art organization, curator or artist do? What can we do together? During the day, we will focus on concrete action: How can ecology be integrated into strategy and funding? How do we travel by land or calculate an organisation’s carbon footprint?

The seminar day begins with a welcome from Minister of the Environment Krista Mikkonen. Then, Mari Pantsar, Director of The Finnish Innovation Fund Sitra’s Carbon neutral circular economy theme, talks about the seriousness of the environmental crisis and why everyone is needed to solve it. The keynote speech will be given by Graciela Melitsko Thornton, the leader of Creative Green Programme at Julie’s Bicycle, a pioneer in promoting environmental issues in the cultural sector. She will describe the steps needed to achieve carbon neutrality in an art organisation, with concrete examples.

The organisers of the seminar will share what they have done over the years to reduce their own emissions in international modern art and residencies. Also speaking will be Head of Helsinki Biennial Jonna Hurskainen and environmental coordinator of the Biennial Kiira Kivisaari as well as visual artists Alma Heikkilä and Antti Majava.

The online seminar is aimed at art institutions, artists and other artworld actors. It will benefit anyone interested in the state of the environment and in taking concrete climate action in their own work or organisation.

>> Seminar programme & registration information

Graciela Melitsko Thornton’s keynote is in English, otherwise the seminar language is Finnish.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Ympäristökriisi – sanoista tekoihin taiteen kentällä.

Ympäristökriisi on myös taidekentän kriisi, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan puheiden sijaan konkreettisia tekoja. Nykytaideorganisaatiot Frame Contemporary Art FinlandIHME HelsinkiMustarinda sekä HIAP – Helsinki International Artist Programme järjestävät kaikille avoimen ja maksuttoman päivän mittaisen verkkoseminaarin Ympäristökriisi – sanoista tekoihin taiteen kentällä 19. marraskuuta 2020.

Seminaarissa kysymme, miten vähentää ilmastopäästöjä taiteen kentällä. Mitä yksittäinen taideorganisaatio, kuraattori tai taiteilija voi tehdä? Mitä voidaan tehdä yhdessä? Päivän aikana pureudumme konkreettisiin ekotekoihin: Miten ekologia integroidaan strategiaan tai rahoitukseen? Miten matkustetaan maata pitkin tai lasketaan toiminnan hiilijalanjälki?

Seminaaripäivä alkaa ympäristöministeri Krista Mikkosen tervehdyksellä. Ministerin jälkeen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran hiilineutraalin kiertotalouden johtaja Mari Pantsar kertoo ympäristökriisin vakavuudesta ja siitä, miksi sen ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia. Keynote-puheenvuoron pitää lontoolaisen kulttuurialan ympäristöpioneerin Julie’s Bicyclen Creative Green -ohjelman johtaja Graciela Melitsko Thornton, joka  valottaa taideinstituutioiden askelia kohti ekologisempaa kulttuuria konkreettisin esimerkein.

Seminaarin järjestäjäorganisaatiot kertovat, mitä ne ovat vuosien mittaan tehneet omien päästöjensä pienentämiseksi kansainvälisen nykytaide- ja residenssitoiminnan saralla. Seminaarissa kuullaan myös Helsinki Biennaalin projektipäällikkö Jonna Hurskaisen ja Biennaalin ympäristöasioista vastaavan Kiira Kivisaaren sekä kuvataiteilijapari Alma Heikkilän ja Antti Majavan puheenvuorot.

Verkossa järjestettävä seminaari on suunnattu taideinstituutioille, taiteilijoille ja muille taidekentän toimijoille. Siitä voivat hyötyä kaikki, jotka ovat kiinnostuneita ympäristön tilasta ja konkreettisista ilmastotoimista omassa työssään tai organisaatiossaan.

“Kulttuuri ja taide ovat keskeisessä asemassa, kun määrittelemme suhteemme ekologiaan uudelleen. Ne ovat välttämättömiä, kun ryhdymme globaaleihin ilmastotoimiin. Luovuuden ja aktivismin avulla kulttuuri voi johtaa tarvittavaa syvällistä muutosta” — Alison Tickell

“Ilmastonmuutos tulee muuttamaan elämäämme ratkaisevasti tulevaisuudessa. Kestävyyskriisi vaikuttaa toimintaympäristöihin globaalisti ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Taiteen kenttä ei ole poikkeus” — Saara Korpela

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu seminaarin verkkolomakkeella osoitteessa https://forms.gle/NgCP8KDQvWSrouXU7.

Etukäteen ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki tilaisuuteen tapahtumapäivänä sähköpostitse. Ilmoittauduthan viimeistään 16.11.

Tapahtuma lähetetään suorana torstaina 19.11.2020 klo 9–17 Zoomissa. Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti. Osa tapahtuman puheenvuoroista julkaistaan myöhemmin IHME Helsingin YouTube-kanavalla sekä videoina että teksteinä.